Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

Удобните условия на живот в селска къща не могат да бъдат създадени без качествена отоплителна система. Тя трябва да бъде достатъчно ефикасна и икономична, така че през отоплителния период дневните да са топли и енергийните разходи да не са твърде високи. За да постигнете това, трябва да изберете вида на отоплителната система и след това да изберете най-подходящата опция за свързване на радиатори в частна къща.

Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

Схема на свързване за отоплителни радиатори

Видове отоплителни системи

Отоплителните системи в частна къща могат да бъдат:

14 ° С въздух; 15 електрическа; 2 ° 15 ° С вода.

Въздушна система

Тази опция функционира без топлоносител. Въздухът в къщата се отоплява директно от отоплителните уреди - печки или конвектори. Тази система не използва радиатори. Въздушното отопление е удобно за отопление на компактни вили. За големи вили се използва много рядко.

Електрическа система

В такава система, топлината се пренася през токовите проводници. По този принцип работи електрическо подово отопление. Отоплението с електрическа система може да бъде доста удобно. Но неговото подреждане изисква повишено внимание към правилата за безопасност, а в процеса на експлоатация струва много на собствениците на къщата.

Водна система

Вид отоплителна система, в която топлината се пренася чрез вода (понякога пара) като топлоносител. Охлаждащата течност преминава от нагревателното устройство през тръбите към отоплителните радиатори. Тази опция се счита за най-удобната и практична. Най-често в селските къщи отоплението е уредено по този начин.

Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

Водно отопление на частна къща

Видове отоплителни котли

Централният елемент на отоплителната система е котелното-отоплително устройство, при което охлаждащата течност достига желаната температура. Схемата на свързване на отопление в частна къща зависи до голяма степен от вида на котела, който се използва.

По назначение котлите се разделят на двуконтурни и едноконтурни. Първият вариант е оборудване, предназначено както за отопление, така и за загряване на вода. Един котел загрява само охлаждащата течност за отопление. По метода на монтажа те се разделят на пода и стена.

Котлите също се различават по вида на използваното гориво за нагряване на охлаждащата течност. Има котли от следните типове:
  15 '' газ,
 • електрически,

 • твърдо вещество; 18 15 '1 мазут; комбиниран. За работа на котли на твърдо гориво се използват въглища, дърва за огрев, по-рядко торф и други твърди горивни материали. Като течно гориво за котли от съответния тип се използват дизелови или отработени масла.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Котел на твърдо гориво в частна къща

  Повечето вили се отопляват с газови котли. В районите без газификация често се използва електрическо отопление. Котлите на твърдо гориво и течни горива са напълно независими от комуникационните мрежи. Първият вариант е по-привлекателен, защото изисква традиционни дърва за огрев и въглища, а не опасни горими течности.

  Най-благоразумните собственици на жилища инсталират комбинирани котли в домовете си, за да работят с различни видове горива. Например, можете да инсталирате електрически бойлер, допълнен с горивна камера за твърдо гориво, за да преминете към отопление на дърва в случай на повреда на електрическата мрежа.

  Двуконтурните котли, които осигуряват жилища с топла и топла вода, са предимно газови уреди. Те са универсални, тъй като освобождават собствениците на жилища от необходимостта да купуват и монтират отделно бойлер.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Схема на двуконтурно отопление в къщата
  На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услуга за изолация на жилища. Директно да общуват с представители, можете да посетите изложбата на къщи "Ниска Източна страна".

  Устройство на радиатор за отопление

  Отоплителният радиатор се състои от няколко топлообменни секции. Колкото повече секции, толкова по-голям е капацитетът на батерията. Има такива модели радиатори, които могат да бъдат „прерастващи” с нови секции, ако е необходимо, вече използвани.

  По всички участъци има един колектор в горната част и един в долната. Във всяка секция има вертикален канал, свързващ горния и долния колектор. Това се отнася за всички раздели, включително екстремните. Следователно радиаторът има 4 изхода, но се използват само два от тях. Едната е свързана към тръбата за подаване на охлаждаща течност, а втората служи за източване на охладената вода обратно към котела. Неизползваните изходи са затворени с щепсели.Така работят повечето радиатори.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Радиаторна схема на отопление
  Може би е интересно! В статията на следния линк прочетете за отоплителните радиатори за частна къща.

  Типове тръбопроводни системи

  В схемата на отоплителната система взаимното положение на входа на охладителя и изхода на "връщането" е от основно значение. Тя зависи от посоката на охлаждащата течност и от вида на тръбната система.

  Еднотръбна система

  Това е опростена версия на устройството за отопление в къщата. Тази опция е доста икономична, тъй като изисква по-малко тръби за окабеляване и се извършва с по-малко труд за монтажни работи. Системата е верига от радиатори, свързани с една тръба. Топлинният носител, нагряван в котела, тече на свой ред във всеки радиатор, преминаващ от един към друг. Това означава, че "връщане" от една батерия става доставка за следващата, и така нататък.

  Една тръба схема за свързване на отоплителни радиатори в частна къща има един основен недостатък - с него, радиаторите не се нагрява равномерно. Първият радиатор винаги ще бъде най-горещият, а след това температурата от батерията до батерията постепенно ще намалее. Следователно е невъзможно да се поддържа една и съща температура във всички помещения с еднотръбно отопление.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Еднотръбна отоплителна схема за двуетажна вила

  С някои характеристики на оформлението, една тръбна система може да бъде доста подходяща. Така че, ако в малка къща веригата на радиаторите започва с дневни и завършва с технически помещения, тази опция може да бъде оптимална. Но в просторни вили е по-добре да се инсталира двутръбно отопление.

  Двутръбна система

  По-скъпа в подреждането, но проста и удобна в експлоатация опция. В тази система две тръбопроводи работят едновременно. Първият доставя топла вода на всяка батерия. Това означава, че има една тръба с обаждане на всеки радиатор. Охлаждащата течност, преди да влезе в радиатора, независимо от местоположението му във веригата, не влиза в съседни радиатори, а отива директно. Втората тръба събира връщащата тръба от всички радиатори и я доставя до отоплителния колектор.

  Предимствата на типа на долното окабеляване са, че почти всички температури са достигнати във всички топлообменни точки. Такава система е по-добре регулирана и осигурява равномерно отопление на цялата сграда.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Двутръбна отоплителна схема за вила

  Система за лъчи (колектор)

  Колекторната схема е опция за свързване на две тръби, но с по-сложно оформление. Използва се в случаите, когато трябва да скриете тръбата, например под подовото покритие. В този случай са оборудвани два колектора - под захранването и под връщането, а от всеки радиатор една тръба се вкарва в първия колектор, а другата във втората.

  В някои схеми на свързване се използват два типа системи. Цялата къща може да се отоплява по двутръбен принцип, но за отделен участък, например веранда или голяма всекидневна, се използва куп от няколко радиатора по един тръбен принцип. При разработването на двутръбна схема за свързване на радиатори в частна къща, най-важното е да не се бърка в колекторите за доставка и връщане.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Радиационна (колекторна) отоплителна схема
  Може да бъде интересно! В статията на следния линк прочетете за схемата на свързване на хидроакумулатора към помпата и водоснабдителната система.

  Схемата на свързване на радиаторите към отоплителната система

  Топлоносителят се движи през тръбите и каналите на батериите поради два фактора. Първото е желанието на течността да запълни кухините. При липса на задръствания се създава естественото динамично налягане на охлаждащата течност. Вторият фактор е движението на потоци с различни температури. Горещата вода се насочва нагоре, измествайки студената вода в долния поток.

  Диагонално горно свързване

  Диагоналното свързване на радиаторите с висок поток ви позволява да оборудвате най-ефективното отопление на помещенията. Горещата вода се подава към горния вход, вътре в нея се простира през участъците, а когато се охлади, тя отива надолу, след това се изтласква в долния вход на обратния колектор, разположен от другата страна на радиатора.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Диагонално свързване на радиатори

  Двупосочно долно свързване

  Захранването се извършва до долния вход от едната страна и връщането излизащ от долния вход от другата страна на батерията. Ефективността в този случай е по-ниска, отколкото в предишната версия. Но тази връзка ви позволява да скриете тръбата.

  Диаграми на свързване на отоплителни радиатори в частна къща, инсталиране на батерии, опции за свързване, снимки

  Двупосочна долна връзка на радиатори
  Може да бъде интересно! В статията на следния линк прочетете за системата отопление в частна къща.

  Еднопосочна долна горна връзка

  Използва се главно в високи сгради.В къщите от 2 или 3 етажа с еднотръбно отопление понякога се използва също така. Разликата между долната и горната връзка е, че в първия случай горещата вода се подава към долния вход и се изпуска под налягане през горния вход, а във втория случай се случва обратното. И в двата случая инсталацията и изходът на охлаждащата течност са разположени от едната страна. Заслужава да се отбележи, че от всички съществуващи опции, еднопосочната долна връзка е най-неефективна.

  Какъв тип система за свързване на радиатора да изберете

  Други опции

  Теоретично, можете да приложите друга диагонална връзка от дъното или двупосочна връзка с подаване отгоре. Тези две опции също ще работят, ако са направени правилно. Въпреки това, функционирането на системата ще бъде много трудно поради пресичането на потоците. Следователно, по-добре е да не се експериментира и да се вземе за основа диагонална горна връзка или двустранно долно свързване.

  Местоположение на радиаторите

  За висококачествено отопление на вилата е необходимо не само да се избере правилно отоплителната схема, но и да се позиционират правилно батериите в стаите. Инсталирането на радиатори в частна къща се извършва на базата на изчисления, направени от специалисти. Броят на радиаторите и секциите за всеки радиатор се определя, като се вземат предвид различни фактори:

 • обем на помещението,

 • ниво на топлинни загуби на сградата;

 • схема за вграждане на радиатор;
 • на каква височина ще бъдат инсталирани батериите и много други.

Как се изчислява броят на радиаторите

Обикновено радиаторите се поставят под прозорците. Това създава бариера пред потока на студения въздух от прозореца. В допълнение, въздухът, идващ от отвора на прозореца, се „изсушава” от топлината от радиатора, в резултат на което върху повърхностите в помещението не се събира конденз. Батерията трябва да е малко вече прозорец, и тя трябва да бъде разположена в центъра по отношение на отвора на прозореца. Радиаторът не трябва да се присъединява към горната си част към перваза, тъй като това усложнява процеса на разпределение на топлината. От пода до дъното на батерията трябва да бъде около 100 мм. По-високата позиция ще предизвика затопляне на въздуха директно над пода. Ако монтирате радиатори твърде ниско, ще бъде трудно да отстраните натрупания прах под тях.

При планиране на монтирането на батериите е необходимо да се вземат предвид особеностите на стената. Съвременните батерии не са много тежки, но в някои случаи характеристиките на стената изискват укрепване на повърхността, върху която ще се монтира скобата за нагревателните елементи.

Монтаж на отоплителни радиатори

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат инсталация за водоснабдяване, канализация и отопление . Директно да общуват с представители, можете да посетите изложбата на къщи "Ниска Източна страна".

Заключение

Процесът на изчисляване, проектиране и инсталиране на отоплителна система може да бъде поверен само на квалифицирани специалисти. Но най-простите правила за свързване на радиаторите трябва да бъдат известни на всеки собственик на жилище. Ефективният принцип на свързване и подреждане на отоплителна техника е гаранция, че благоприятният и комфортен микроклимат винаги ще царува в къщата. 2

Търсене

Свързани статии