Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Покривите на сгради и конструкции са разделени в две категории: плоски и наклонени. Тази статия ще се занимава с втората позиция, или по-скоро с ъгъла на наклона на покрива: кои характеристики засягат този параметър, кои покривни материали при какъв ъгъл на покрива се побират, в кои единици се променя ъгълът на наклона на кънките. След като разбра получената информация, можете лесно да следите коректността на изграждането на покрива на къщата си.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Ъгъл на покрива

Единици за измерване на ъгъла на наклона

От курса по геометрия на училището всеки знае, че големината на всеки Ъгълът се измерва в градуси. Наклонът на покрива в този случай не е изключение. Но е необходимо да се посочи, че в техническата литература, в Държавните стандарти и в справочниците се срещат и други мерни единици. А именно: интерес и отношения на страните.

Първо, необходимо е да се посочи какво се има предвид под ъгъла на наклона на покрива. На снимката по-долу е обозначена с латинска буква алфа.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Ъгъл на наклон на наклона на покрива

В областта на строителството на покрива с ъгъл на наклон над 50 ° са рядкост. Те включват кули в готически стил или долните склонове на мансардни покриви. По принцип максималният параметър е 45 °.

Както при другите две мерни единици, съотношението на страните е така наречената опростена фракция. Тя се основава на два размера: височината на покрива, на снимката е маркирана с буквата "H", а проекцията на наклона, обозначена с буквата "L". Съотношението трябва да бъде: H / L. Добавяме, че проекцията на дължината на наклона е всъщност половината от ширината на къщата, ако покривът е симетричен или пълен, ако покривът е едностранен. В този случай ъгълът на наклона се записва с фракция, например 1: 3. В някои модели обозначението на една фракция е неудобно. Например, ако изглежда така: 4:13. Затова използвайте процентното изчисление. Изчислява се по следния начин: 4: 13x100 = 30,77%

Наклонът на покрива в проценти и градуси се използва от професионалните строители по-често, отколкото съотношението на страните, защото това обозначение използвани в справочници и техническа литература. Това са чисто технически единици. Въпреки че не е трудно да се превърне от една единица в друга. Снимката по-долу показва превода от степени и нагласи на страните и обратно.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Пропорциите на съотношението на градусите спрямо размерите на покрива

Ако е необходимо да се конвертират градуси в проценти, тогава, въз основа на фигурата по-горе, можете да направите това няколко математически изчисления. За 100% се приема ъгъл, равен на 45 °. Сега можете да намерите колко градуса са в един процент. За това ви е необходимо:

45/100 = 0.45 °. Превеждаме на минути, оказва се 27 '. Това означава, че 1% е 27 градуса минути.

Можете да се обърнете към решението на проблема от обратната страна. Тоест, да конвертирате градуси в проценти. Тук, обратното съотношение:

100/45 = 2.22%

Оказва се, че в една степен 2.22%.

На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услугата изчисляване, инсталиране и ремонт на покриви. Директно да общуват с представители, можете да посетите изложбата на къщи "Ниска Източна страна".

Зависимостта на наклона на склона и вида покривен материал

вече споменах два вида покриви: плоски и наклонени. Но трябва да се отбележи, че плоските покриви също имат свой собствен ъгъл, който варира в диапазона 0-5 °. Скатните покриви са разделени в две подгрупи (условно разделение):

  • с лек наклон - от 6 до 30 °;

  • със стръмен наклон - 30 °.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери
Разпределението на покривните материали по наклона на наклона

Всеки тип покривна конструкция има своите предимства и недостатъци. Например, плосък - това е малка площ на покритие, което спестява на покривен материал (неговото количество). Но в същото време такава конструкция ще изисква усилена хидроизолация. Стръмни склонове - това е плавно сближаване на валежите, но високият вятър на конструкцията, който ще изисква от неговата конструкция да укрепи фермерската система.

С оглед на това е необходимо строго да се подхожда към избора на покривен материал. Техните производители трябва да информират потребителите, на какъв минимален наклон на покрива могат да се използват. На снимката по-долу е показана схема на разпределение на покривни материали по ъглите на рампите.

Както може да се види от диаграмата, на плоски покриви обикновено се използват валцовани материали под формата на покривен материал или покривни покрития. Въпреки че няма противопоказания за използването на листове или плочи продукти: шисти, гофрирани ламарина, ламарина, сгънати. Но парче покривен материал е по-добре на покриви с наклон по-малък от 15 ° да не се използва. Има голяма вероятност за проникване на вода през фугите на покривните елементи.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Стойност на ъгъла на покрива в градуси и проценти по отношение на типа покривен материал

Конструктивни характеристики на покрива в зависимост от ъгъла на наклон

Ако проектът е наклонът на покрива, тогава изчисляването на височината му не е трудно. И този параметър е един от най-важните, защото определя височината на скейтборда. Този елемент на покривната конструкция е отправна точка в покривната конструкция като цяло. Тъй като по време на строителството, те първо определят нивото на билото, и вече нарязани дървен материал под него: поддържащи стойки. От тук също се изчислява дължината на краката на фермата.

Сложността на изчисленията се крие във факта, че не всеки си спомня тригонометрията, чиито формули се използват за изчисляване на дължините на елементите на покривната конструкция. Основата на формулите са тригонометричните функции: синус, косинус, тангенс, катангентен.

Например, как да се определи височината на хребета (съответно и на покрива) през синуса и тангенса:

sin α = H / S, където "S" е дължината на наклона. Съответно височината на билото ще бъде равна на: H = S x sin α. '' 32 тг 33 "32" 32 "32" 32 "33" 32 "33" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "33" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32 "32" 32; 32 32 32

По същия начин, можете да определите дължината на наклона, или, като знаете и двата параметъра, Можете да изчислите ъгъла на покрива. Всички параметри на проектиране са взаимосвързани, така че, знаейки две от тях, можете да определите третата. Може би е интересно! В статията по следния линк прочетете за вентилацията на подпокривното пространство.

Между другото, определяйки параметрите на покрива, можете да го направите без ъгъла на наклона. За тази цел се използва питагоровата формула. Ето формулата:

S 2 2 2

Смяна на стойностите, желаната стойност се намира.

Може да имате въпрос, свързан със стойността на тригонометричните функции. Те са свободно достъпни, но за да не ги търсите в интернет и да прекарвате времето си, ние предлагаме следната таблица:

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Стойностите на тригонометричните функции на ъгъла

Добавяме, че тригонометричните функции опростяват изчисленията на покривните конструкции. Ако ги използвате правилно и ще можете да скицирате скици на покриви на хартия (имайки въображение от гледна точка на конструктивното подреждане на нейните елементи), тогава лесно можете да изчислите размерите на всеки елемент.

Това се отнася не само за едноточкови или фронтови структури. Също така е лесно да се изчислят елементите на тавани или мансардни покриви. Просто трябва да прекъсне сложните им структури в прости.

Влиянието на ъгъла на наклона върху обема на помещението на тавана

Ако къщата е построена с таван, ъгълът на наклона на кънките придобива приложна стойност. И тук съотношението е директно, т.е. колкото по-голям е ъгълът, толкова по-голям е обемът на тавана. За да е ясно, снимката по-долу е ясно видима.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Отношение на ъгъла на наклона към обема на мансардното помещение

Да дадем пример на базата на горната фигура. Тук ясно се вижда, че височината на помещението зависи от параметрите на наклона на покрива. Трябва да се има предвид, че оптималната височина не трябва да бъде по-малка от 2,5 м. Това означава, че ъгълът на наклона на капандурите трябва да бъде най-малко 25 °. Но имайте предвид, че с това подреждане на елементите на покрива не се взема предвид обемът на помещението. Това означава, че ширината на помещението няма да бъде повече от 3 м. Освен това ширината на къщата е 10 м. Оказва се, че се използват само 30% от пространството.

Така че е необходимо да се увеличи стойността на ъгъла. И колкото повече е, толкова по-полезно пространство на тавана. Но има обратна страна на монетата. Увеличаването на ъгъла увеличава височината на билото. И това е цената на строителните материали за изграждането на покрива, както и увеличаване на структурата на платно. Ето защо е много важно да се намери средата. Например, 40 ° практически решава всички проблеми.

За да се измъкнем от тези проблеми веднъж завинаги, строителите отдавна използват съвсем различен дизайн. Това е трудно както в конструкцията, така и в изчисленията, но този вариант решава проблема с използваемата подова площ без увеличаване на височината на покрива.

Как да се изчисли ъгълът на покрива с примери

Дизайн на покрива на мансарда

Изчислете височината на билото и ъгъла на покрива:

Може да е интересно! В статията на следния линк прочетете за покривния калкулатор.

Заключение по темата

Изчислението на покривната конструкция е прерогатив на специалистите. Защото правилното изчисление, същият ъгъл на наклон, е надеждността на покрива като цяло. Но навигация в някои технически термини ще бъде полезна за собствениците на къщи в процес на изграждане. '202

Търсене

Свързани статии