На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Изграждането на жилищна сграда е отговорен бизнес, който изисква значителни инвестиции на време, труд и капиталови инвестиции. Неправилното местоположение на сградите на обекта може да доведе до непредвидени трудности, включително разрушаване на сгради. Можете да направите грешка в по-малки подробности: например, поликарбонатната ограда между съседите в страната може да предизвика съдебни спорове. За да се избегне това, е необходимо да се спазват определени стандарти, които определят разстоянието между сградите на обекта. Основният законодателен документ, в който се излагат правилата за изграждане на всякакви обекти, се нарича Правила и правила за строителството на СНиП. Той съдържа препоръки за местоположението на сградите на площадката, оградите и външните съоръжения според архитектурните, пожарните и санитарните изисквания. В тези стандарти е посочено, на какво разстояние от оградата е възможно да се построи къща и други структури, за да се засаждат дървета.

На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Правилата за планиране и изграждане на градски и селски селища регулират СНиП

Строителни норми при планиране на огради >

При монтиране на ограда, отделяща участък от улица или от съседно домакинство, не може да се ръководи единствено от вашите желания. Изграждане на ограда между съседни области - може да бъде само в съответствие с определени изисквания. Същото се отнася и за разстоянието между къщите.

Има редица документи, които нормализират колко трябва да бъдат оградите и оградите. Основен е СНиП № 441, разработен през 1972 година. Документът посочва максимално допустимата височина на оградата между съседите - 1,5 м и външната ограда - 2,2 м. Но местният административен орган може да направи собствени корекции по отношение на тази стойност. Това се дължи на архитектурни или други изисквания за определен локал. Ето защо, преди изграждането на огради, е необходимо да се научат параметрите на допустимата височина, на първо място, от местните общински власти.

На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Изискванията за външния вид и височината на оградата могат да бъдат предложени от администрацията на населеното място

Пожарните разпоредби регулират монтирането на оградата с гледна точка на сигурността в случай на открит огън. С пренаселени сгради, в непосредствена близост до големи дървета, огънят може да се разпространи много бързо.

Санитарните и битовите препоръки са предназначени да избягват замърсяването на въздуха, почвата и водата и разпространението на неприятни миризми. Това е много важно при изграждането на помийни ями, изграждане на хамбари за отглеждане на малки животни и птици и заграждения за кучета. Снип определя минималното разстояние от къщата до оградата на съседа. Разстоянието се измерва от сутерена на конструкцията или изпъкналата му част, ако нейният размер надвишава 50 cm.

Нарушаването на нормите, определящи разстоянието между сградите в съседните райони, може да доведе до сериозни последици: недоразумения със съседи, съдебни процедури, проблеми със закона ,

Затова трябва внимателно да прочетете изискванията на СНиП за да ги приложите по време на строителството.

Позволено разстояние между къщите на съседите

Ако парцелът за строителство е закупен в частния сектор, където съседите вече живеят, при строеж на къща, съществуващите сгради трябва да бъдат взети под внимание.

На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Категории на пожароустойчивост на сгради

Според изискванията на СНиП разстоянието от сградата до границата на площадката зависи от строителния материал :

 • Още по-далеч, трябва да се оттегли от съществуващата дървена сграда: 15 м при изграждането на нова дървена къща и 10 м в камък, тухла и бетон.
 • Ако и двете къщи са направени от тухли или бетон, но имат дървени подове, разстоянието между тях не трябва да бъде по-малко от 8 м.
 • Най-близките от тях могат да бъдат направени от сгради, изработени от негорими материали без дървени елементи - това на разстояние 6 м.
 • Ако къщите имат 2-3 етажа, безопасното разстояние между тях е повече от 15 м.

Положението на обектите в частния участък не е строго регламентирано от противопожарните правила.

На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Минимално допустимото разстояние между съседни къщи е 6 m
На нашия сайт можете да намерите контакти със сгради фирми, които предлагат услуги за дизайн на дома. Директно да общуват с представители, можете да посетите изложбата на къщи "Ниска Източна страна".

Разстояния от стопански постройки до ограда

Строителни норми регулират местоположението на стопанските постройки на обекта спрямо оградата:

 • Ако планирате да построите плевня за съхраняване на градински инструменти или гараж минималното разстояние от оградата трябва да бъде 1 м. Наклонът на покрива трябва да бъде насочен към вашия обект.
 • Ако се очаква да се отглеждат малки живи същества в обора, най-малко 4 м трябва да се оттеглят от границите на площадката, а оранжериите върху органични торове да се поставят на същото разстояние от оградата.
 • Конструкции с повишена пожарна опасност, където се използва открит огън, не се препоръчва сградата да се доближава до оградата от 5 м. В този списък ваните, котелните помещения, сауните на твърдо гориво.
 • Разстоянието от гаража до оградата е най-малко един метър. Но само ако останалите сгради са на 6 метра от оградата

Разположението на сградите върху терена не трябва да се пренебрегва не само за да се избегнат проблеми със закона, но и с цел удобна и безопасна експлоатация. тези сгради. На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

Разрешени разстояния от сгради до ограда, установени със санитарни и противопожарни разпоредби

 • Душът и тоалетната могат да бъдат поставени на място, което не е на по-малко от 2,5 метра от оградата. Баните и сауните на газово гориво и електричество могат да бъдат построени на същото разстояние.
 • Разпръскването на високи дървета не трябва да се намира на по-малко от 3 м от оградата. Разстоянието се определя от центъра на ствола до ръба на участъка. При това условие, сянката на короната няма да пречи на съседите.
 • Среднолистните дървета могат да бъдат засадени не по-близо от 2 м., А храстите - на 1 м от границите на площадката.
 • На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

  В строителните норми, минимално допустимото разстояние между сгради, насаждения и ограда
  118> Може да е интересно! В статията по следния линк прочетете за евтина ограда.

  Височината на оградата пред прозорците на съседа

  Оградата между парцелите не трябва да създава неудобства за съседите, които живеят наблизо. Изискванията за височина до голяма степен зависят от вида на оградата.

  Оградата не може да има височина, по-голяма от 1,5 m, в случай, че конструкцията му е решетка или мрежа.

  На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

  Мрежестата ограда може да има максимално допустима височина за огради - 1.5 m

  височина на глухите огради не трябва да бъде повече от 0,70 м. Ако този размер надвишава препоръчителната стойност, трябва да се запасите с писмено разрешение от съседите. Ако възникне конфликт, може да се наложи.

  Позволено е да се изгради празна ограда с височина 0,70 м с всички полупрозрачни материали до максимална стойност от 1,5 м. Без съгласуване със съседите.

  Помощ! В някои региони е позволено увеличение на прозрачната ограда до 2.2 м, а при глухи - до 0.75-1.5 м.

  Глухите огради могат да бъдат разширени с решетка, решетка, дървена щайга с разстояния

  > При монтирането на ограда с дебелина над 5 см, тя трябва да се намира на територията на вашия обект. Ако се изисква изграждане на голяма дебелина на границата, е необходимо писменото съгласие на съседите.

  Ако оградата, монтирана на мястото, причини наводняването на стопилката и дъждовната вода от съседното домакинство, трябва да се извърши дренаж, в противен случай конструкцията на оградата трябва да бъде променена или разрушена.

  Никакви оплаквания от гледна точка на нормите и правилата няма да бъдат причинени от инсталирането на решетка, мрежеста ограда или хеджиране от декоративни и плодови храсти.

  Бордните огради трябва да имат пропуски от 50% от общата площ.

  Материалите и конструкциите за ограждане трябва да бъдат безопасни, сигурно закрепени и да нямат остри изпъкнали части.

  Капиталовата ограда може да бъде изградена едва след като границите на обекта бъдат регистрирани в кадастралния офис. Преди това трябва да използвате временна ограда, например от мрежа с верига.

  Какво трябва първо да помислите след закупуването на сайт, вижте следния видеоклип:

  Как да подредим сгради в сайта

  Преди изграждането е необходимо да се направи план на обекта с местоположението на жилищна сграда и жилищни сгради. Основният закон, регулиращ изграждането на съоръжения на обекта, СНиП 30-02-97. Тук са представени писмени препоръки, насочени към безопасността и опазването на човешкото здраве. Документът показва на какво разстояние е възможно да се строят обекти в обекта:

 • Тоалетна с помийна яма, навес за домашни птици и дребен добитък трябва да се намира на не повече от 12 м от жилищна сграда и мазе.
 • Септична яма, тоалетна, компостна купчина са разположени на разстояние повече от 8 м от кладенеца.
 • Душ, вана, сауна - на не по-малко от 8 м от сградата и избата.
 • На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

  Разрешеното разстояние между сгради в зоната
  Това може да бъде интересно! В статията по следния линк прочетете за полюсите за оградата на велпапето.

  При съседно местоположение на копая с животни и жилищна сграда - входовете се разполагат отделно и се изваждат един от друг на разстояние най-малко 7 m. обекти с повишен епидемиологичен риск. Съседните райони също са предмет на разпоредби.

  Как да планирате строежа на собствен терен, описан подробно във видеото:

  Разстояние от пътя до къщата

  По време на строителството къщите използваха термина "червена линия". Той отбелязва границата между частен сайт и улица или проход.

  Ако оградата е разположена директно върху „червената линия”, вратите на вратата и вратата трябва да се отварят навътре. Условната линия не може да бъде блокирана и изградена при всички случаи, тъй като преминаването на автомобили и преминаването на пешеходци са нарушени.

  Снип 30-02-97 определя разстоянието от "червена линия" до:

  • жилищна сграда - 5 м;
  • стопански постройки - 5 м.

  В случаите, когато обектът не граничи с улица (с име), а с проход (алея без име), тези разстояния са равни:

  • към жилището - 3 m,
  • към стопанските постройки - 5 м.

  На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

  Разстоянието от сградата до границата на обекта - "червената линия" зависи на улица тип

  Тези стойности са задължителни, не се препоръчват. В случай на нарушение на този параграф местните власти могат да изискват демонтаж на оградата и дори сградата. В допълнение, минималното разстояние от оградата до пътя ще зависи от положените комуникации.

  На каква дистанция от оградата е възможно да се построи къща в парцела

  Според нормите, разстоянието от оградата до жилищна сграда не може да бъде по-малко от 3 метра. за строги правила, но и здрав разум. В допълнение към защитата от уличен шум и любопитни очи, такава празнина ще даде възможност за извършване на ремонт и външен ремонт на сградата.

  Дори ако има споразумение със собственика на съседния сайт, че той е доволен от по-близкото съседство, не е необходимо да се нарушава тази клауза. Неспазването на минималното разстояние до оградата при изграждането на къща често е причина за граждански борби, което може да доведе до съдебно производство. Ще бъдат изразходвани нервите и парите и съдът ще вземе решение не в полза на лицето, което е нарушило закона. Неспазването на нормите ще доведе до големи административни глоби или дори до принудително демонтиране на структурата.

  На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

  Спорове със съседи поради неправилно местоположение на сгради, оградата често завършва в съдебно производство

  При планирането изграждането на къща трябва да отчита изискванията за неговото местоположение. Разстоянията от границата на участъка до сградата се определят, както следва:

  • Отдръпване от „червената линия” 5 м в случай, че зад оградата има улица, или 3 м, ако има проход там.
  • Разстоянието между къщата на съседа трябва да бъде разделено, което предполага пожарна безопасност. В зависимост от запалимостта на издигнатите материали и съществуващата сграда, изберете минимална стойност, която може да бъде от 6 до 15 м.
  • Същевременно трябва да се изпълни условието - разстоянието между къщата и оградата е най-малко 3 m.

   При комбиниране на жилищна къща с гараж или стопански постройки, разстоянието до оградата се приема за 3 m. ,

   На какво разстояние от оградата можете да построите къща, стопански постройки: изисквания към оградата

   Строителните кодове

   се отнасят до местоположението на сгради, огради, насаждения в градината и лятната вила. > Може да бъде интересно! В статията по следния линк прочетете за оградата, изработена от тухли и листове.

   Заключение

   Първата стъпка в изграждането на къща е внимателно запознаване с строителните норми и наредби. Спазването на изискванията, изложени в документа, ще помогне да се избегнат проблеми със съседите и властите. Освен това, жилищните сгради са разположени правилно на площадката, стопанските постройки са по-малко изложени на риск от пожари и не замърсяват околната среда. Спазването на нормите по време на строителството е гаранция за безопасността на вашето имущество и здраве.

Търсене

Свързани статии