Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

Предмет на статията е прогноза за ремонт на покрива. Всеки процес, провеждан от организацията-възложител и този ремонт или поддръжка на сгради и съоръжения, в крайна сметка трябва да бъде платен. Основата за плащане е приблизителната оценка, която е приложена към договора, като неразделна част от него. Тоест, това е основен документ, в който се изброяват точките, за какви операции и колко трябва да плати клиентът. Статията ще ви каже как да направите бюджет, на каква основа, както и да дадете някои примери за бюджетиране на покрива, покрити с различни покривни материали.

Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

Оценката на ремонта на покрива е сложен и отговорен процес

Каква е оценката за

както беше преди Горепосоченият документ е необходим за счетоводното отчитане и планирането на дейностите. Той ясно подписва строителните операции, които ще се извършват в процеса на извършване на ремонтните работи, плюс необходимото количество материали. В допълнение, въз основа на оценки, можете лесно да планирате времето, прекарано на ремонта на покрива. Разбира се, някои фактори трябва да бъдат взети под внимание и приети като изменения.

На базата на това, което е съставен този документ

Има няколко критерия, които влизат в изготвянето на ремонтна оценка за покрива:

 • Какъв покривен материал покрива покривът? Ясно е, че разнообразието от покривни покрития диктува бюджета, определен за неговия ремонт. Например, прогнозата за ремонта на мек покрив ще бъде по-евтина от ремонта на покрив, покрит с керамични плочки. Причината - различната цена на продуктите, някои от които ще трябва да бъдат заменени в процеса на извършване на ремонтни дейности.

 • Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне
  Степента на увреждане на покрива е определена
  • Степента на увреждане на покрива. Например, ако една сграда работи дълго време, тогава най-вероятно покривът е претърпял значително износване. По този начин покривният материал трябва да бъде заменен изцяло или частично. Ако къщата е в експлоатация не повече от 10 години, ремонтът ще доведе до подмяна на няколко елемента, които ще бъдат много по-евтини на цена.

  • Размери на покривната конструкция . Тук всичко е ясно: колкото по-голяма е покривната площ, толкова повече материали, време и усилия ще бъдат изразходвани.

  • Местоположение на сградата . Ако е в границите на града, транспортните разходи ще бъдат минимални. Ако къщата се намира далеч от основата на изпълнителя, тогава съответно клиентът ще трябва да плати за транспортирането на строителни материали и хора.

  • Сезонът също е важен фактор, засягащ бюджетирането. През зимата цялата работа е по-трудна за изпълнение и следователно цената ще бъде по-висока.

  Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

  Ремонтът на покрива през зимата увеличава прогнозната стойност на
  На нашия сайт можете да научите повече за популярен в предградията на Москва за построяването на селска къща . В филтрите можете да зададете желаната посока, наличието на газ, вода, електричество и други комуникации.

  Как да направите оценка за ремонти

  Всичко започва с посещение на специалист в обекта. Той трябва да инспектира покривната конструкция и да определи обхвата на работата, която трябва да се извърши. Въз основа на извършената проверка се съставя дефектен акт. Този документ посочва състоянието на покрива, неговото износване, броя на дефектите и дефектите, размера на покривната конструкция. И също така дали е необходимо да се извършва само ремонт или пълна реконструкция. Уверете се, че сте посочили в дефектното действие вида на покривния материал, конструкцията на ферма и летвата. Това означава, че специалистът трябва да анализира напълно покрива и да определи неговото техническо състояние.

  Този документ е в основата на оценката. Нека разгледаме, например, няколко покривни покрития, и първата ще бъде оценка за покривни работи на мек покрив.

  По отношение на артикулите, първата точка в оценката показва разглобяване:

 • отстраняване на покривното покритие;

 • отстраняване цименто-пясъчен хоросан за замазка;

 • разглобяване на топлоизолационния кек;

 • ако е необходимо, разглобете парапетите; 19 частично демонтиране на дренажната система, това се отнася главно до приемните фунии и улуците, разположени под надвисналата стряха;

  разглобяване на зоните на свързване.

  Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

  На нашия сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат услуги проектиране и ремонт на покрив . Директно да общуват с представители, можете да посетите изложбата на къщи "Ниска Източна страна".

  Ясно е, че не всички елементи ще присъстват в оценката на ремонта. Това е пълен списък на произведенията, някои от които могат да попаднат, защото не са фиксирани в дефектен акт.

  Втората точка е статията, свързана с реставрационни работи:

 • конструкция на парапети;

 • ремонт на покривната база: ремонт на пукнатини, слотове и други неща;

 • грунд за третиране;

  възстановяване на изолационна торта с подреждане на защитни слоеве: пара и хидроизолация;

 • пълнител на замазката
 • монтаж на покривен материал, като се вземат предвид зоните на свързване.

  Отбележете, че основният ремонт на покрива е много по-различен от сегашния. Например, ако се ремонтира покрив за едър рогат добитък, върху който например се полагат керемиди, тогава основният ремонт включва ремонти на системата на фермата и непрекъсната летва. И това е голяма финансова инвестиция за закупуване на строителни материали и огромни разходи за труд.

  Добавяме, че списъкът на произведенията, свързани с ремонта на покрива, може да варира в зависимост от използвания покривен материал, както и от използването на най-новите технологии. Например, ако мек покрив е заменен с метално покритие. Тук ремонтът се състои само в това, че покривната ролка е демонтирана и металното покритие е монтирано без използването на горещи технологии и битуминозен лепилен състав.

  Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

  Пример за списък с дефекти (акт) за поправка на мек покрив

  и друг критерий, който трябва да се вземе под внимание при оценката на ремонтните работи , Това е използването на специално оборудване. Това е много важно при извършване на ремонт на покрива на многоетажни сгради. И колкото по-висока е къщата, толкова повече ще трябва да плати за използваното оборудване. В тази връзка ремонтът на едноетажна покривна конструкция е много по-евтин. В крайна сметка почти всички строителни материали се вдигат ръчно.

  Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

  Използването на специално оборудване увеличава приблизителната цена на
  Може би е интересно! В статията на следния линк прочетете за Ондулинов покрив: какво влияе върху цената на инсталацията и цените на покривните работи .

  Обобщение на темата или това, което е посочено във формуляра за оценка

  Така, обобщавайки горното, можем да заключим, че прогнозата за ремонтните работи по покривите на жилищни, промишлени и офис сгради се състои от следните позиции:

  1. Списък с ремонти. Тоест, точките показват последователността на строителните операции и обема на всяка от тях.

  2. Количеството необходим строителен материал по вид и тип.

  3. Цена на строителните материали е необходима. Има един момент. Ако посочите точната цена, е необходимо да прикачите документи от доставчиците (фактури или фактури) към приблизителната оценка.

  4. Цени на извършената работа.

  5. Корекционните фактори трябва да бъдат посочени. Този индикатор показва колко може да се повиши цената на строителните материали и услуги. Уверете се, че трябва да докажете причините за растежа на показателите за стойността.

  6. В края на документа се посочва общата сума, която клиентът трябва да плати за ремонтни работи.

  Забележете снимката по-долу, която показва част от оценката за покрива на гофрирания (пример), която показва коефициентите на корекция и общата прогнозна стойност на ремонтните работи.

  Оценки за ремонт на покрива: основите и правилата за изготвяне

  Очаква се ремонт на покрива с профилиран
  Може да е интересно! В статията следвайте тази връзка прочетете за правилен контрол върху напредъка на строителството - технически надзор .
  И последно. Оценка - документ, който носи законодателната тежест. Затова той е подписан от две страни: клиента и изпълнителя. Първият се съгласява с това, което се показва в документа, и съответно с цената. Вторият - предлага вида работа, техния обем и пари, които той иска за предоставяне на тази услуга. Ако изпълнителят не успее да извърши някакви операции, но е получил плащане за него, той може да бъде отнесен до съда въз основа на разчет и договор.

  Добавяме, че не всички собственици на частни недвижими имоти изискват оценка от производителя на произведението. И това е голяма грешка, която може да доведе до преразход на бюджета, отпуснат за ремонт на покривната конструкция. Без този документ ще бъде практически невъзможно да се докаже неизпълнението или лошото изпълнение на строителните процеси.

  Но има и други положителни аспекти на представената хартия:

 • можете обективно да прецените сложността на бъдещите ремонти;

 • >

  точно за придобиване на необходимите строителни материали без превишаване на разходите или недостиг;

 • > компетентно за планиране на целия процес от началото до края.
  Оценката определя необходимите разходи за материалите, времето и усилията.

  Да покажем пример за оценка за сгънат покрив у дома. Какво трябва да се показва в него. Първата е площта на покривното покритие, която трябва да се ремонтира. Плюс цената на листов чугун или картини сгънат покрив на 1 m².И не забравяйте да добавите броя на скрепителните елементи.

  Ако е необходимо да се ремонтира ферма или летва, посочете колко дървесина трябва да се подмени или ремонтира, както и цената на самата ремонтна услуга. Ако покривът е топлоизолиран, в оценката се поставят работи, свързани с ремонта на изолационната торта.

  Уверете се, че в оценките за ремонта на покрива на частен дом посочете планираните икономии и режийни разходи, които частично покриват допълнителните разходи на изпълнителя. И накрая показва общата сума, която трябва да бъде платена, която се нарича прогнозна.

  Като цяло е невъзможно да се направи оценка без специални познания. Затова, например, бихме искали да Ви предложим да гледате видеоклип, в който специалистът показва как да направите прогноза за ремонта на мек покрив:

  Това може да е интересно! В статията по следния линк прочетете за оригиналната дървесна къща .

  Заключение по темата

  Оценки за ремонтни работи - документ, който потвърждава бюджета, отпуснат за това събитие. Той е основание за плащане, той е в основата на споровете. Ето защо, преди подписването на всякакви документи и особено оценки и договор, клиентът трябва да ги разбере. Това означава, че не можете да подписвате и двата документа, без да четете. Особено внимание към крайната сума. Ако ви харесва, няма проблем. 2

 • Търсене

  Свързани статии